Hộ Nghị lần này diễn ra là cầu nối cho các Doanh Nghiệp trực thuộc các tỉnh thành phía Nam giao lưu,giới thiệu,và tiếp cận với các Doanh Nghiệp của Nhật Bản.

Hỗ trợ việc mở rộng giao thương buôn bán giữa các ngành Công Nghiệp Việt Nam – Nhật Bản.

Một số hình ảnh tại Hội Thảo: