Găng tay cao su Nam Long Vinh Dư Nhận Danh Hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2016

Hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao trân trọng gửi tới đại diện Quý Doanh nghiệp Công văn chúc mừng Quý đơn vị đạt đủ tỷ lệ Người tiêu dùng (NTD) bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2016.