Nam Long vinh dự tham gia cùng chuyến Công Du của Thứ Trưởng Bộ Công Thương tại Hàn Quốc