Nam Long tham dự Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tại Quy Nhơn – Bình Định

Một số hình ảnh tại hội chợ:

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

07