Tổng hợp tuổi Xông đất, xông nhà năm Tân Sửu 2021 sau sẽ giúp bạn biết tuổi nào hợp xông đất gia đình mình vào đầu năm để mang lại nhiều bình an, tài lộc và may mắn.

Xông đất hay còn gọi là đạp đất, là tục lệ lâu đời, là nét đẹp văn hóa của người Việt trong mỗi dịp Tết cổ truyền với ý nghĩa thắt chặt tình cảm, mang lại may mắn tốt lành cho nhau trong ngày đầu năm mới. Đồng thời tục lệ này còn thể khát vọng thịnh vượng, an khang, hạnh phúc của mỗi gia đình Việt mỗi khi Tết đến Xuân về.

Để mang lại thịnh vượng, may mắn thì người xông đất cần hợp mệnh với gia chủ. Bên cạnh đó, người ta thương ưu tiên chọn người xông đất có tính tính vui vẻ, hoạt bát để cầu mong cả năm luôn vui vẻ. Dưới đây là tổng hợp tuổi xông đất phù hợp cho các tuổi trong năm Tân Sửu 2021, bạn có thể tham khảo.

1/ Xông đất, xông nhà tuổi Canh Ngọ (1930, 1990)

Các tuổi xông đất, xông nhà hợp với gia chủ tuổi Canh Ngọ (1930, 1990) gồm có:

 • Tuổi Nhâm Dần (1962)
 • Tuổi Quý Dậu (1993, 1933)
 • Tuổi Ất Tỵ (1965)
 • Tuổi Bính Dần (1986)
 • Tuổi Mậu Dần (1938, 1998)
 • Tuổi Mậu Ngọ (1978)
 • Tuổi Kỷ Mùi (1979)
 • Tuổi Kỷ Dậu (1969)
 • Tuổi Canh Tuất (1970)
 • Tuổi Tân Tỵ (1941, 2001)

Lưu ý: Các tuổi đại kỵ gồm Tân Mão (1951, 2011); Bính Tý (1936, 1996); Giáp Thân (1944, 2004); Đinh Mùi (1967); Đinh Sửu (1937; 1997)

>>> Xem thêm: Tổng hợp tuổi Xông đất, nhà năm Tân Sửu 2021 chính xác nhất (Phần 2)

 

2/ Xông đất, xông nhà tuổi Tân Mùi (1931, 1991)

Xông đất, xông nhà tuổi Tân Mùi (1931, 1991) - 02

Các tuổi xông đất, xông nhà hợp với gia chủ tuổi Tân Mùi (1930, 1990) gồm có:

 • Tuổi Quý Mão (Sinh năm 1963)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986)
 • Tuổi Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
 • Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
 • Tuổi Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
 • Tuổi Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
 • Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971)

Lưu ý: Các tuổi đại kỵ với tuổi Tân Mùi gồm Canh Thân (Sinh năm 1980); Giáp Dần (Sinh năm 1974);Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004); Đinh Mùi (Sinh năm 1967); Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997)

3/ Xông đất, xông nhà tuổi Nhâm Thân (1932, 1992)

Các tuổi xông đất, xông nhà hợp với gia chủ tuổi Nhâm Thân (1932, 1992) gồm có:

 • Tuổi Canh Tý (Sinh năm 1960, 2020)
 • Tuổi Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Giáp Tý (Sinh năm 1984)
 • Tuổi Bính Thìn (Sinh năm 1976)
 • Tuổi Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
 • Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
 • Tuổi Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)
 • Tuổi Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)

Lưu ý: Các tuổi đại kỵ với tuổi Tân Sửu gồm Quý Sửu (Sinh năm 1973); Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003); Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018); Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010); Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Xem thêm:

4/ Xông đất, xông nhà tuổi Quý Dậu (1933, 1993)

Các tuổi xông đất, xông nhà hợp với gia chủ tuổi Quý Dậu (1933, 1993) gồm có:

 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tuổi Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
 • Tuổi Ất Tỵ (Sinh năm 1965)
 • Tuổi Tân Sửu (Sinh năm 1961)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Ất Sửu (Sinh năm 1985)
 • Tuổi Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
 • Tuổi Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)
 • Tuổi Mậu Thân (Sinh năm 1968)
 • Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)

Lưu ý: Các tuổi đại kỵ với tuổi Quý Dậu gồm Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003); Đinh Mùi (Sinh năm 1967); Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019); Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011); Đinh Mão (Sinh năm 1987)

5/ Xông đất, xông nhà tuổi Giáp Tuất (1934, 1994)

Các tuổi xông đất, xông nhà hợp với gia chủ tuổi Giáp Tuất gồm có:

 • Tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986)
 • Tuổi Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
 • Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
 • Tuổi Nhâm Dần (Sinh năm 1962)
 • Tuổi Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
 • Tuổi Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
 • Tuổi Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
 • Tuổi Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
 • Tuổi Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)
 • Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)

Lưu ý: Các tuổi đại kỵ với tuổi giáp Tuất gồm có Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997); Đinh Mùi (Sinh năm 1967); Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000); Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004); Ất Mão (Sinh năm 1975)

6/ Xông đất, xông nhà tuổi Ất Hợi (1935, 1995)

Các tuổi xông đất, xông nhà hợp với gia chủ tuổi Ất Hợi (1935, 1995) gồm có:

 • Tuổi Quý Mão (Sinh năm 1963)
 • Tuổi Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986)
 • Tuổi Bính Thìn (Sinh năm 1976)
 • Tuổi Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
 • Tuổi Đinh Mão (Sinh năm 1987)
 • Tuổi Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
 • Tuổi Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
 • Tuổi Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

Lưu ý, các tuổi đại kỵ với gia chủ Ất Hợi gồm Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005); Tân Hợi (Sinh năm 1971); Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997); Giáp Dần (Sinh năm 1974); Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

7/ Xông đất, xông nhà tuổi Bính Tý (1936, 1996)

Xông đất, xông nhà tuổi Bính Tý (1936, 1996) - 03

Các tuổi xông đất, xông nhà hợp với tuổi Bính Tý gồm có:

 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tuổi Mậu Thìn (Sinh năm 1988)
 • Tuổi Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
 • Tuổi Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
 • Tuổi Mậu Thân (Sinh năm 1968)
 • Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
 • Tuổi Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)
 • Tuổi Tân Dậu (Sinh năm 1981)

Lưu ý, tuổi đại kỵ với tuổi Bính Tý gồm: Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997); Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007); Canh Tý (Sinh năm 1960, 2020); Đinh Mùi (Sinh năm 1967);Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)

8/ Xông đất, xông nhà tuổi Đinh Sửu (1937, 1997)

Tuổi hợp xông đất, xông nhà với gia chủ tuổi Đinh Sửu (1937, 1997) gồm:

 • Tuổi Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tuổi Ất Tỵ (Sinh năm 1965)
 • Tuổi Nhâm Dần (Sinh năm 1962)
 • Tuổi Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
 • Tuổi Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)
 • Tuổi Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
 • Tuổi Tân Dậu (Sinh năm 1981)

Các tuổi đại kỵ với gia chủ Đinh Sửu gồm:Canh Tý (Sinh năm 1960, 2020); Tân Sửu (Sinh năm 1961); Đinh Mùi (Sinh năm 1967);Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990);Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

9/ Xông đất, xông nhà tuổi Mậu Dần (1938; 1993)

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Mậu Dần gồm:

 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
 • Tuổi Canh Tuất (Sinh năm 1970)
 • Tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986)
 • Tuổi Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
 • Tuổi Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tuổi Quý Mão (Sinh năm 1963)
 • Tuổi Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
 • Tuổi Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008)

Các tuổi đại kỵ với gia chủ Mậu Dần gồm Nhâm Tý (Sinh năm 1972); Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012); Giáp Dần (Sinh năm 1974); Ất Mão (Sinh năm 1975); Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

10/ Xông đất, xông nhà hợp tuổi Kỷ Mão (1939; 1999)

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Kỷ Mão gồm có:

 • Tuổi Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971)
 • Tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986)
 • Tuổi Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
 • Tuổi Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
 • Tuổi Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008)
 • Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
 • Tuổi Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
 • Tuổi Canh Tuất (Sinh năm 1970)

Các tuổi đại kỵ với gia chủ tuổi Kỷ Mão gồm: Nhâm Tuất (Sinh năm 1982); Quý Sửu (Sinh năm 1973); Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005); Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012); Ất Mão (Sinh năm 1975)

11/ Xông đất, xông nhà hợp tuổi Canh Thìn (1940;2000)

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Canh Thìn gồm có:

 • Tuổi Mậu Thân (Sinh năm 1968)
 • Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
 • Tuổi Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008)
 • Tuổi Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
 • Tuổi Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)
 • Tuổi Canh Tý (Sinh năm 1960, 2020)
 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tuổi Nhâm Dần (Sinh năm 1962)

Các tuổi đại kỵ với gia chủ tuổi Canh Thìn gồm Đinh Mùi (Sinh năm 1967); Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010); Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994); Đinh Mão (Sinh năm 1987);Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011)

12/ Xông đất, xông nhà hợp tuổi Tân Tỵ (1941; 2001)

Xông đất, xông nhà hợp tuổi Tân Tỵ (1941; 2001) - 04

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Tân Tỵ gồm:

 • Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
 • Tuổi Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
 • Tuổi Bính Thìn (Sinh năm 1976)
 • Tuổi Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
 • Tuổi Mậu Thân (Sinh năm 1968)
 • Tuổi Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
 • Tuổi Tân Sửu (Sinh năm 1961)
 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

Các tuổi đại kỵ với gia chủ tuổi Tân Tỵ gồm: Canh Thân (Sinh năm 1980); Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011); Giáp Dần (Sinh năm 1974); Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995); Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010)

13/ Xông đất, xông nhà hợp tuổi Nhâm Ngọ (1942; 2002)

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Nhâm Ngọ gồm:

 • Tuổi Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994)
 • Tuổi Ất Tỵ (Sinh năm 1965)
 • Tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986)
 • Tuổi Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017
 • Tuổi Canh Tuất (Sinh năm 1970)
 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tuổi Nhâm Dần (Sinh năm 1962)
 • Tuổi Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)
 • Tuổi Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)

Các tuổi đại kỵ với gia chủ tuổi Nhâm Ngọ gồm: Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019); Canh Tý (Sinh năm 1960, 2020);Tân Sửu (Sinh năm 1961); Nhâm Tý (Sinh năm 1972);Quý Sửu (Sinh năm 1973)

14/ Xông đất, xông nhà hợp tuổi Quý Mùi (1943;2003)

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Quý Mùi gồm:

 • Tuổi Ất Tỵ (Sinh năm 1965)
 • Tuổi Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995)
 • Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
 • Tuổi Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008)
 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971)
 • Tuổi Quý Mão (Sinh năm 1963)
 • Tuổi Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983)

Các tuổi đại kỵ với gia chủ tuổi Quý Mùi gồm: Tân Sửu (Sinh năm 1961); Nhâm Tý (Sinh năm 1972); Quý Sửu (Sinh năm 1973); Đinh Mùi (Sinh năm 1967); Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997)

15/ Xông đất, xông nhà hợp tuổi Giáp Thân (1944; 2004)

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Giáp Thân gồm:

 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
 • Tuổi Nhâm Tý (Sinh năm 1972)
 • Tuổi Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
 • Tuổi Quý Mão (Sinh năm 1963
 • Tuổi Giáp Tý (Sinh năm 1984)
 • Tuổi Bính Tý (Sinh năm 1936, 1996)
 • Tuổi Bính Thìn (Sinh năm 1976)
 • Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
 • Tuổi Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

Các tuổi đại kỵ với gia chủ tuổi Giáp Thân gồm Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010); Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990); Tân Sửu (Sinh năm 1961); Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991);Giáp Dần (Sinh năm 1974)

16/ Xông đất, xông nhà hợp tuổi Ất Dậu (1945; 2005)

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Ất Dậu gồm:

 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tuổi Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
 • Tuổi Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
 • Tuổi Nhâm Dần (Sinh năm 1962)
 • Tuổi Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 1992)
 • Tuổi Quý Sửu (Sinh năm 1973)
 • Tuổi Ất Sửu (Sinh năm 1985)
 • Tuổi Ất Tỵ (Sinh năm 1965)
 • Tuổi Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)

Các tuổi đại kỵ với gia chủ tuổi Ất Dậu gồm Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994); Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999); Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011); Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991); Ất Mão (Sinh năm 1975)

17/ Xông đất, xông nhà hợp tuổi Bính Tuất (1946; 2006)

Xông đất, xông nhà hợp tuổi Bính Tuất (1946; 2006) - 05

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Bính Tuất gồm:

 • Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
 • Tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986)
 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)
 • Tuổi Ất Tỵ (Sinh năm 1965)
 • Tuổi Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008)
 • Tuổi Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)
 • Tuổi Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
 • Tuổi Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
 • Tuổi Nhâm Dần (Sinh năm 1962)

Các tuổi đại kỵ với gia chủ tuổi Bính Tuất gồm Quý Hợi (Sinh năm 1983); Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997); Đinh Mùi (Sinh năm 1967); Canh Thân (Sinh năm 1980); Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)

18/ Xông đất, xông nhà hợp tuổi Đinh Hợi (1947;2007)

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Đinh Hợi gồm:

 • Tuổi Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
 • Tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)
 • Tuổi Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008)
 • Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
 • Tuổi Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
 • Tuổi Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
 • Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
 • Tuổi Nhâm Dần (Sinh năm 1962)
 • Tuổi Quý Mão (Sinh năm 1963)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)

Các tuổi đại kỵ với gia chủ tuổi Đinh Hợi gồm Quý Hợi (Sinh năm 1983); Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004); Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997); Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010);Canh Thân (Sinh năm 1980)

19/ Xông đất, xông nhà hợp tuổi Mậu Tý (1948- 2008)

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Mậu Tý gồm:

 • Tuổi Bính Thìn (Sinh năm 1976)
 • Tuổi Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
 • Tuổi Mậu Thân (Sinh năm 1968)
 • Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986)
 • Tuổi Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
 • Tuổi Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
 • Tuổi Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
 • Tuổi Mậu Thìn (Sinh năm 1988)

Các tuổi đại kỵ với gia chủ Mậu Tý gồm có Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014); Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015); Đinh Mùi (Sinh năm 1967); Giáp Dần (Sinh năm 1974); Ất Mão (Sinh năm 1975)

20/ Xông đất, xông nhà hợp tuổi Kỷ Sửu (1949; 2009)

Các tuổi  xông đất, xông nhà hợp tuổi Kỷ Sửu gồm:

 • Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
 • Tuổi Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)
 • Tuổi Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
 • Tuổi Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
 • Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tuổi Tân Dậu (Sinh năm 1981)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Ất Tỵ (Sinh năm 1965)
 • Tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986)
 • Tuổi Bính Thìn (Sinh năm 1976)

Các tuổi đại kỵ với gia chủ Kỷ Sửu gồm Nhâm Tuất (Sinh năm 1982); Quý Hợi (Sinh năm 1983); Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015); Đinh Mùi (Sinh năm 1967);Ất Mão (Sinh năm 1975)

21/ Xông đất, xông nhà hợp tuổi Canh Dần (1950; 2010)

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Canh Dần gồm:

 • Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
 • Tuổi Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008)
 • Tuổi Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
 • Tuổi Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
 • Tuổi Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)
 • Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Tuổi Ất Tỵ (Sinh năm 1965)
 • Tuổi Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018)
 • Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)
 • Tuổi Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)

Các  tuổi Xông đất đại kỵ với gia chủ Canh Dần gồm: Đinh Tỵ (Sinh năm 1977); Đinh Mùi (Sinh năm 1967);Canh Thân (Sinh năm 1980); Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004); Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

22/ Xông đất, xông nhà hợp tuổi Tân Mão (1951;2011)

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Tân Mão gồm:

 • Tuổi Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
 • Tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986)
 • Tuổi Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
 • Tuổi Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008)
 • Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
 • Tuổi Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
 • Tuổi Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
 • Tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983)
 • Tuổi Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
 • Tuổi Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Các  tuổi Xông đất đại kỵ với gia chủ Tân Mão gồm Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014); Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004); Ất Sửu (Sinh năm 1985);Ất Mão (Sinh năm 1975);Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997)

23/Tuổi Xông đất, xông nhà hợp tuổi Nhâm Thìn (1952;2012)

Xông đất, xông nhà hợp tuổi Nhâm Thìn (1952;2012) - 06

Các tuổi hợp xông đất, xông nhà tuổi Nhâm Thìn gồm:

 • Tuổi Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)
 • Tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986)
 • Tuổi Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
 • Tuổi Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008)
 • Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)
 • Tuổi Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
 • Tuổi Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)
 • Tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983)
 • Tuổi Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
 • Tuổi Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Các tuổi Xông đất đại kỵ với gia chủ tuổi Nhâm Thìn gồm Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014); Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004); Ất Sửu (Sinh năm 1985); Ất Mão (Sinh năm 1975); Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997)

>>> Xem thêm: 23 điều kiêng kỵ trong ngày Tết Nguyên Đán, nên tránh để may mắn cả năm